Les activitats a la formació online

Les activitats son propostes de treball que condueixen a treballar i a assolir els objectius d’aprenentatge proposats. Com el seu nom implica, suposen algun tipus d’acció o activitat per part de l’estudiant, des de la lectura, l’audició, la reflexió, la retenció, la síntesi, la presa de decisions, etc. Les activitats d’aprenentatge poden ser molt diverses, ja que han d’adequar-se al tipus d’aprenentatge que es pretengui.

No és possible concebre una acció formativa en la que no hi hagi activitats d’aprenentatge. Aquestes hi són presents sempre, encara que no hagin estat presentades com a tals (per exemple, en cursos en què l’activitat que realitza l’estudiant és llegir, escoltar, comprendre i prendre notes de la presentació oral d’un expert).

En l’àmbit de l’educació mèdica i referit a la competència professional, l’esquema més difós i seguit és el de la Piràmide de Miller. Segons Miller, hi ha 4 nivells de la competència professional:

  • Nivell 1. Saber (knowlege). Correspon a la primera part cognitiva de la competència i representa el coneixement en abstracte.
  • Nivell 2. Saber com (competence). Encara dins el nivell cognitiu de la competència, aquest estadi fa referència al coneixement contextualitzat, i inclou habilitats del tipus de presa de decisions i raonament clínic.
  • Nivell 3. Mostra com (performance). Aquest estadi inclou ja el comportament, l’habilitat.  Fa referència a un comportament contextualitzat però  en contextos simulats (no reals)
  • Nivell 4. Fer (action). En el vèrtex superior de la piràmide, Miller hi situa l’expressió completa de la competència: el fer i en contextos reals.

Situats en el context presencial, per al treball de cada un dels estadis competencials de Miller, s’identifica una tipologia d’activitats més adequada, a saber:

Activitats_nivells_Miller

L’ús de la tecnologia, tant a nivell local com en xarxes digitals i entorns virtuals, incorpora noves accions, diferents de les realitzades a la presencialitat, que un usuari pot realitzar en el context virtual amb les eines digitals. L’ús educatiu d’aquestes accions permet ampliar l’espectre de tipus d’activitats que són susceptibles d’ús per al treball de cada un dels estadis competencials de Miller.

En dissenyar les activitats per a la formació online, la tipologia identificada per cada estadi es pot ampliar, sense voler ser exhaustius, amb algunes de les següents possibilitats:

Nivell competencial Activitats possibles a través de les TIC Algunes Eines i Serveis adequats

Saber

Saber
com

   Realitzar cerques a la xarxa (tant
en cercadors generalistes com en especialitzats)
Google:
http://www.google.com/ 

Bing:
http://www.bing.com/

 

Wikipedia:
   http://www.wikipedia.org/

Tripdatabase:
   http://www.tripdatabase.com/

NHS:
   http://www.evidence.nhs.uk/

   Sindicar continguts RSS

Google Reader:
   http://www.google.com/reader/

   Marcar, establir bookmarks (i
social bookmarks)
de pàgines web

Delicious:
   http://www.delicious.com/

   Etiquetar i catalogar referències

Zotero:
http://www.zotero.org/

   Realitzar periodisme blog (publicar i comentar)   Analitzar opinions (moderar comentaris)

Blogger:
http://www.blogger.com/

WordPress:
   http://wordpress.com/

   Participar en microblogings,
amb gestió de temes a partir d’etiquetes (hastags).

Twitter:
   http://twitter.com/

   Elaborar Mapes mentales 

CMapsTools:
   http://cmap.ihmc.us/

   Elaborar i Compartir informació (Google Drive, Dropbox)

Google Drive:
   http://drive.google.docs/

Dropbox:
   http://www.dropbox.com/

   Assistir a videoconferències online   Participar en webinars  (seminaris en web)

WiziQ:
http://www.wiziq.com/

   Visualitzar videos

Youtube:
   http://www.youtube.com/

Vimeo:
http://www.vimeo.com/

   Explorar presentacions (i
presentacions interactives)

Slideshare:
   http://www.slideshare.net/

Present.me:
http://present.me/

Prezi:
http://www.prezi.com/

   Participar en processos de pluja
d’idees

MediaWiki:
   http://www.mediawiki.org/

Fòrums virtuals

·   Llegir artícles i documents·   Revisar
el material del curs

eXelearning:
   http://exelearning.org/

Moodle:
http://moodle.org/

Espais de recursos del propi EVA

   Discussions amb diferents graus de
direcció

Google groups:
   http://groups.google.com/

Els espais de comunicació del propi EVA

Skype:
http://www.skype.com/

Realització de:

   Proves objectives (test MCT)

   Proves d’associació amb correccions i feedbacks automàtics del sistema.

jClic:
http://clic.xtec.cat/es/jclic/

eXelearning:
   http://exelearning.org/

Espais de recursos del propi EVA

   Preguntes obertes i realització d’informes

Google Drive:
   http://drive.google.com/

…/…

…/…

Mostrar
com

   Participar en jocs de rol

WebQuest:
   http://www.webquest.es/

   Resolució i discussió de casos i de problemes

Espais de l’EVA

   Seguiment de laberints d’acció (amb presa de decisions)

Moodle:
http://moodle.org/

   Realització de presentacions Slideshare, Present.me, Eines Ofimàtiques (Office, IWork, OpenOffice), Prezi, Google Drive
   Realització de vídeos i podcasts

Present.me:
http://present.me/

Audacity:
   http://audacity.sourceforge.net/

Windows Movie Maker, Apple iMovie,…

   Simulacions de realitat virtual
(Casos clínics per ordinador)

SIU School of Medicine:
   http://www.siumed.edu/

DxR:
http://www.dxronline.com/

   Pacients simulats virtuals

Virtuals Patiens:
   http://www.elu.sgul.ac.uk/virtualpatients/

Bidmc:
https://research.bidmc.harvard.edu/VPTutorials/

…/…

…/…

Fer

    Anàlisis de Videogravació pròpia

Eines Ofimàtiques (Office, IWork, OpenOffice), Prezi, Google Drive

·    Anàlisis
de los pròpies registres

Eines Ofimàtiques (Office, IWork, OpenOffice), Prezi, Google Drive

    Realització i manteniment del Portafoli virtual

Mahara:
http://mahara.org/

    Resolució i Discussió de casos reals Fòrums professionals, Microblogging,
Webs especialitzades, Espais del propi EVA…
    Periodisme blog

Blogger, WordPress

    Realitzar presentacions Slideshare, Present.me, Eines Ofimàtiques (Presentacions), Prezi, Google Drive, vídeos,…
…/…

…/…

Es poden consultar algunes llistes d’eines classificades als següents enllaços:

§  CAMINO, M.J., Fundación CATIC, Resumen de utilidades educativas 2.0: http://www.educacontic.es/blog/resumen-de-utilidades-educativas-2-0

§  MARTÍ, J., Herramientas 2.0: http://www.xarxatic.com/herramientas-2-0/

§  DOMIGO, J.; 150 herramientas para crear materiales didácticos online: http://juandomingofarnos.wordpress.com/2010/10/14/150-herramientas-gratuitas-para-crear-materiales-didacticos-on-line/

§  CAPOZZOLI, C., Web 2.0 Resources for 21ts Century Instrction: http://web20guru.wikispaces.com/Web%202.0%20Resources

§  George CourosPatrick LarkinKelly TenkelyAdam BellowSilvia TolisanoSteven AndersonCory PloughBeth StillLarry FerlazzoLee Kolbert, and Richard Byrne;The Super Book of Webtools for Educators: http://www.freetech4teachers.com/2011/09/great-overview-of-web-tools-for.html 


Apunts sota Activitats a l’eFormació

Si ho vols compartir: