Els valors en la formació virtual

Els valors

Malgrat la seva intangibilitat, la realitat dels valors és inqüestionable. Les persones prenem consciència d’aquesta realitat dels valors quan els vivenciem en situacions concretes, quan els sentim a les pròpies vides. I els valors modelen la nostra consciència i el nostre comportament.

valors

Si els valors es manifesten obertament per mitjà de les nostres sensacions i vivències, és lògic pensar que també s’aprenen a través d’elles. Així doncs, parlar d’educació en valors és parlar de la necessitat de crear i afavorir espais de vivència en els quals les persones puguem sentir, experimentar i vivenciar.

Els valors no s’ensenyen, s’aprenen. Per tant, el que cal és facilitar els moments que permetin vivenciar-los. També és important facilitar els models que mostrin les actituds i els valors adequats a seguir.

Els valors en la virtualitat

Aprenem els valors quan els sentim. Les persones som capaces de sentir també en espais de no-presència, és a dir, en els espais que es creen a partir de la introducció de les tecnologies. Així, si és possible sentir i emocionar-nos en i a través del que anomenem espais virtuals, sens dubte, podem concloure que també és possible aprendre-hi valors.

Els valors a la virtualitat son els mateixos però expressats en un context diferent. Ens cal doncs facilitar espais de vivència i modelatge en aquest context. Els EVA, com a espais construïts en la asincronia, son generadors de vivències i de sensacions i, per aquest motius, capaços de crear consciència valorativa en les persones que els integren.

Els valors en la formació virtual

Podem diferenciar dos tipus d’influència per al treball de valors en un programa formatiu a la virtualitat:

 • D’una banda, els valors que es transmeten des de la institució que estructura i gestiona l’entorn virtual. L’entorn virtual que organitza la formació pot presentar diversitat d’espais vivencials i per al modelatge. Aquests espais es concentren principalment el les possibilitats comunicatives de l’entorn, que poden oferir espais d’intercanvi i de relació tant unipersonals (bústia personal) com de grup aula (fòrums, tauler, debats). Igualment, l’entorn pot oferir espais de treball en petit grup, uns espais complets amb planificació, recursos, directori i eines de comunicació i relacionals privades del petit grup que afavoreixen la creació de climes de col·laboració. Els espais de la institució doncs, ensenyen ja si hi ha una clara aposta pel treball de valors relacionats amb la comunicació, la col.laboració i l’autonomia.Quan al modelatge, l’entorn posa a l’abast dels formadors (veritables referents del modelatge en la formació), un conjunt d’eines per a la facilitació i el seguiment dels estudiants (eines de comunicació i estadístiques de connexió) , així com també eines per a l’avaluació (activitats avaluatives diverses –test, casos- amb possibilitat o no de feedback des del sistema i graella d’avaluació).A més, la institució pot assessorar també en el disseny dels processos formatius, advocant per una metodologia d’activitats que fomentin la reflexió, la interacció (discussions grupals, resolució de casos, reflexions col·laboratives,…) i l’autonomia de l’aprendre a aprendre.Amb tot, més enllà de com s’hagi proposat el disseny formatiu, el com es posa en funcionament una formació (el producte final i l’actuació dels agents educatius) també transmetrà valors, que poden estar alineats amb els que s’assessoren o fins i tot ser-ne ben oposats.
 • Els agents educatiusdels diferents programes formatius transmeten valors amb la seva actuació a la virtualitat.Un facilitador virtual transmet valors fins i tot sense ser-ne conscient (en cada gest, en cada acció, no podrien no fer-ho). Son els valors individuals de cada ú, més enllà dels que hagin pogut ser consensuats transversalment al programa formatiu.En l’actuació d’un formador és cabdal la coherència entre el que diu i el que fa. També ho serà el com dinamitzael desenvolupament de la formació i el clima que creï en la relació amb cada un dels estudiants i el grup.Vegeu en el document alguns exemples REALS de transmissió inconscient de valors poc coherents els podem trobar en les actuacions de docents emmarcades en un procés formatiu a priori centrat en l’estudiant.
  Quins valors transmet…?Un formador que dossifica els recursos als estudiants amb la idea de dirigir l’itinerari formatiu i d’aprenentatge?Ex1: Notificació al tauler del professor:
  Primer os dono l’article a treballar i més endavant ja us donaré l’activitat a realitzar, no sigui que algú vulgui resoldre l’activitat abans d’haver après.

  Ex2: Comentari per part del docent en un fòrum comú a un estudiant que ha enviat un article:
  Gràcies pel recurs que envies; el miraré i ja us diré si em sembla correcte.
  I llavors mai més no tornar-ne a parlar.

  Un formador que valida unilateralment el coneixement?

  Ex2: Comentari per part del docent en un fòrum comú:
  Gràcies pel recurs que envies; el miraré i ja us diré si em sembla correcte.

  Un formador que no dona feedback a les tasques dels estudiants?

  Ex: Notificació al tauler del professor:
  Teniu les nores en el vostre apartat de qualificacions. En general tots molt bé.
  I llavors hi ha notes de tota la gradació.

  Un formador que no utilitza l’espai virtual o li dona un ús particular de no saber-ne? (enviant per exemple els correus de notificació de tauler a la missatgeria personal de cada estudiant)

  Un formador que no apareix i/o no participa del desenvolupament i el clima de l’aula?

  Un formador que proposa recursos d’alta dificultat quan n’hi ha de més senzills que responen als mateixos objectius?

  Un formador que avalua només amb les activitats individuals (ja que les grupals no serveixen segons el seu criteri per avaluar)?

  • …

Caldria doncs fer-se conscients d’aquests valors que transmetem entre tots per alinear-los i explicitar-los de tal manera que fossin conscients i controlats, sumant esforços per a una educació integral dels participants que tingui el compte els valors de la metodologia sota la que es treballa i, en darrera instància, els principis i valors del professionalisme.

 


Apunts sota Aspectes Generals a l’eFormació

Si ho vols compartir: