Algunes idees sobre comunitats virtuals

Podríem dir que una Comunitat Virtual és aquell conjunt d’individus interessats en una àrea del coneixement comuna i que estableixen un vincle a través de la comunicació per internet

Una comunitat ha de servir a un objectiu clar i per això cal cobrir unes necessitats reals i existents tenint en compte els diferents perfils dels seus membres.

comunidades-virtuales-300x231

Però… què hi busquen els usuaris en una comunitat? I què ha de tenir una comunitat per a què s’hi quedin?

Els membres d’una comunitat hi busquen:

 • Desenvolupament professional
 • Actualització del coneixement
 • Intercanvi d’opinions
 • Relacions professionals i/o comercials
 • Sentit de pertinença

Funcionalitats principals de la comunitat:

 • Comunicació i relació
  Dues de les funcions principals, que generen sentiment de pertinença, permeten la col·laboració, participació i interacció dels membres i l’establiment de relacions professionals i personals
 • Informació
  La comunitat proveeix de recursos informatius efectius a tots els seus membres, recursos proporcionats pels responsables o pels mateixos membres de la comunitat
 • Serveis de valor afegit
  • dirigits a les activitats mateixes de la comunitat (eines treball en xarxa)
  • dirigit a la relació (activitats socials)

Les persones arriben a la comunitat pel seu contingut, però s’hi queden per la utilitat i les relacions

En una Comunitat virtual doncs, son molt important les eines de comunicació i relació, però també totes aquelles eines adreçades a optimitzar la informació i a la gestió el coneixement.

Pensar doncs en una comunitat com en espai virtual comú amb un fòrum de relació i un repositori simple d’arxius seria una imatge reduccionista del potencial de la comunitat.

Una Comunitat necessita d’eines fiables i potents, facilitadores i efectives.

Algunes de les eines podrien ser:

De Comunicació i Relació:

  No Temps Real Temps Real
un-a-un

eMail
Internal Mail

Instant messaging
molts-a-molts

Fòrums
Llistes de distribució

Xat

 

De Gestió del coneixement:

Informació Gestió del coneixement
. Directoris (arxius compartits)
. Enllaç a web
. FAQs
…..
. Wiki
. Diaris / Blogs
. Enquestes
. Glossaris interactius
. Tallers
. Tasques
. Agenda
. Cerca
….


La interfície amb la que es presenta la comunitat ha de ser adequada a la tipologia de destinataris.

Una comunitat no ha de considerar-se només un conjunt d’individus al voltant d’unes eines i amb una interfície determinada, sinó que cal que aquests elements interactuin de forma positiva i efectiva. Així doncs, a banda de les eines i interfície, la comunitat necessita d’un altre element importantissim: la dinamització i administració de la comunitat.

Tots ells son aspectes que cal considerar i ajustar de forma acotada i concreta en un projecte de Comunitat Virtual.


Apunts sota Aspectes Generals/Comunicació/Entorn a l’eFormació
(publicat originalment al 2006)

Si ho vols compartir: