Sant Sebastià (el Postaler)

El far va ser el darrer dels edificis que es varen construir a la muntanya anomenada des de temps immemorials Sa Guarda, dins El Plan general de alumbrado marítimo de España e islas adyacentes de 1851 del regnat d’Isabel II.

En principi el servei del far de Sant Sebastià exigia tres faroners, els quals s’ocupaven del manteniment dels equipaments i de registrar totes les incidències, a més d’atendre les visites sempre que el servei ho permetés.

Totes aquestes tasques han quedat reflectides en la documentació, avui conservada a l’Arxiu Municipal de Palafrugell, fins arribar al final del segle XX: les modernitzacions tècniques i l’automatització han anat reduint el personal necessari, i l’últim faroner de Sant Sebastià en va marxar l’1 d’agost de 1999.

Dins la nova ordenació de fars dictada l’any 2000, per l’Autoritat Portuària de Barcelona, l’Ajuntament de la població ha redactat ja la proposta L’ús públic del far de Sant Sebastià de la Guarda i està preparant un projecte de les reformes que cal efectuar a la finca per a destinar-la a usos culturals i lúdics vinculats amb el mar.

Avui per avui però, i sense grans canvis respecte el postaler, el Far de Sant Sebastià és un dels més ben conservats de tots els que hem visitat.

Textos i imatges extrets de la web de l’Ajuntament de Palafurgell____________________
Per a compartir-ho:
.

Deixar una resposta

*