A vegades, un instant,
sense voler i sense per què….

<font color="#000000">photo 28166 1x.com

photo 28166 1x.com

… em sento instrínsecament feliç

moon_trans

__________________________
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • Email
  • Print