La libració és el conjunt de moviments d’oscil·lació que presenta el disc de la lluna respecte a un observador terrestre (errrr… quasi podriem dir que la libració és la vibració de la lluna!!)

(feu clic al gif per a una imatge dinàmica)

Hi ha diversos moviments de libració, el més importants dels quals és la libració en longitud. La libració en longitud fa que la Lluna sembli oscil·lar en la direcció est-oest, amb una amplitud màxima de 7º45′. La libració en latitud fa que la lluna sembli oscil·lar en la direcció nord-sud, amb una amplitud de 5º9′.

Aquest fenomen permet que un observador de la terra pugui veure més de la meitat del disc lunar en diferents moments, concretament fins un 59%….

Mmmm… deu ser com tot,
només cal fixar-si, escoltar, ser-hi…. per endevinar-ne una mica més…

__________________________
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • Email
  • Print