5-remedios-naturales-para-el-dolor-de-muelas-5“Jo tenia una ferida
com qui té un costum,
i en tenia una altre
com qui té una diversió
[…]
tenia dues ferides
i tota una vida
per afegir-hi dolor”
Norman de Bellefeuille, Obscenes

llunadepapr
.