drama dessign
dir que t’agrada escriure
no equival necessàriament
a dir que tens alguna cosa a dir…
 
i viceversa…

vet aquí el drama
llunadepapr
.

__________________________
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • Email
  • Print